Bạn đã khi nào gặp bắt buộc trường hợp cơ mà bạn lần chần phải xưng hô bởi ngoại ngữ như thế nào đối với các chức danh trong mái ấm gia đình chưa? gia đình vốn là chủ thể rất quan ở trong với bất kể ai, nhưng sự phân cấp độ trong giờ Việt cụ thể hơn giờ đồng hồ Anh khôn cùng nhiều, nên việc sử dụng từ vựng tiếng Anh về các chức danh cũng cực nhọc áp dụng. Nội dung bài viết dưới phía trên của TOPICA Native để giúp đỡ bạn tổng hợp tất tần tật từ vựng giờ Anh theo chủ thể gia đình. Cùng theo dõi nhé!

1. Từ vựng giờ Anh về những thành viên trong gia đình

Sau đây TOPICA Native đã tổng đúng theo từ vựng giờ Anh về nhà đề mái ấm gia đình theo nhóm sẽ giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ và vận dụng từ vựng một cách hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về gia đình có phiên âm

A/ trường đoản cú vựng tiếng Anh về ráng hệ to hơn mình

Grandparents /ˈɡrænpeərənt/: Ông bà
Grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/: Ông ngoại/ Ông nội
Grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/: Bà ngoại/ bà nội
Aunt /ɑːnt/: Cô/ dì
Uncle /ˈʌŋkl/: Cậu/ chú
Cousin /ˈkʌzn/: anh chị em em họ
Father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: tía chồng/ vợ
Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: mẹ chồng/ vợ
Sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: Chị dâu / em dâu
Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: Anh rể, em rể

B/ từ vựng về các thành viên trong gia đình

Parents /ˈpeərənt/: tía mẹ Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/: phụ huynh kếMother /ˈmʌðə(r)/: Mẹ
Father /ˈfɑːðə(r)/: Bố
Sibling /ˈsɪblɪŋ/: anh chị em ruột
Spouse /spaʊs/: vk chồng
Husband /ˈhʌzbənd/: Chồng
Wife /waɪf/: Vợ
Child /Children/tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/: bé cái
Daughter /ˈdɔːtə(r)/: con gái
Son /sʌn/: nhỏ trai
*

Từ vựng mái ấm gia đình tiếng Anh – bạn trong mái ấm gia đình tiếng Anh (từ vựng về family)


Stepfather /ˈstepfɑːðə(r)/: phụ thân dượng
Stepmother /ˈstepmʌðə(r)/: mẹ kếEx-husband /eksˈhʌzbənd/: chồng cũ
Ex-wife /eks-waɪf/: vợ cũ
Half-brother /ˈhɑːf brʌðə(r)/: Anh/em trai thuộc cha/mẹ khác mẹ/cha
Step brother /ˈstepˌbrʌ.ðər/: con trai riêng của bố/mẹ kếHalf-sister /ˈhɑːf sɪstə(r)/: Chị/em gái cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
Step sister /ˈstepˌsɪs.tər/: con gái riêng của cha mẹ kếYounger /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/: Em gái
Younger /Little brother/jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/: Em trai
Older sister /oʊldər sɪstər/: Chị gái
Older brother /oʊldər ˈbrʌðər/: Anh trai

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần va “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu với nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning với Macmillan Education.


C/ từ vựng giờ đồng hồ Anh về cụ hệ bé cháu

Grandchildren /ɡrændˈtʃɪl.drən/: những cháu (của ông bà)Granddaughter /ˈɡrændɔːtə(r)/: cháu gái (của ông bà)Grandson /ˈɡrænsʌn/: cháu trai (của ông bà)Nephew /ˈnefjuː/: cháu trai ( của cô/ dì/ chú …)Niece /niːs/: con cháu gái ( của cô/ dì/ chú …)

D/ những kiểu mái ấm gia đình trong tiếng Anh

Dưới đây là các loại mái ấm gia đình trong tiếng Anh:

Nuclear family /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/ (n): Gia đình phân tử nhân
Extended family /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/(n): Đại gia đình
Single parent /ˈsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/ (n): Bố/mẹ 1-1 thân
Only child /ˌoʊn.li ˈtʃaɪld/ (n): bé một
Immediate family: mái ấm gia đình ruột làm thịt (bao gồm ba, người mẹ & các bạn em ruột)Loving family: close-knit family : mái ấm gia đình êm nóng (mọi thành viên trong gia đình đều dịu dàng nhau, tất cả quan hệ tốt)Dysfunctional family: gia đình không yên ấm (các member trong gia đình không thân thương nhau, giỏi tranh chấp, biện hộ vã…)Broken home: gia đình tan vỡ
Adoptive parents: gia đình nhận nuôi đứa nhỏ nhắn (bố bà mẹ nuôi)

E/ tự vựng mô tả các quan hệ trong gia đình

Close lớn /kloʊs tə/: thân thương với
Get along with /ɡet əˈlɒŋ wɪð/: bao gồm mối quan lại hệ xuất sắc với
Admire /ədˈmaɪr/: Ngưỡng mộ
Rely on /rɪˈlaɪ ɑːn/: lệ thuộc vào tin tưởng vào
Look after /lʊk ˈæf.tɚ/: chuyên sóc
Bring up /brɪŋ ʌp/: Nuôi nấng
Age difference /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/: biệt lập tuổi tác

F/ các từ giờ Anh về mái ấm gia đình khác

Family tree: sơ vật dụng gia đình, nhằm chỉ quan hệ giữa những thành viên vào gia đình.Distant relative : họ sản phẩm xa (cũng thuộc trong bọn họ hàng tuy nhiên ko sát gũi)Carefree childhood: tuổi thơ yên ả (không phải băn khoăn lo lắng gì cả)Troubled childhood: tuổi thơ khó khăn (nghèo khó, bị lạm dụng…)Divorce (v) (n): li dị, sự li dị
Bitter divorce: li thân (do có xích mích tình cảm)Messy divorce: li thân và bao gồm tranh chấp tài sản
Custody of the children: quyền nuôi bé (sau khi li dị ba người mẹ sẽ tranh chấp quyền nuôi con)
*

Cùng TOPICA Native học từ vựng về gia đình trong giờ đồng hồ Anh


Grant joint custody: vợ ông chồng sẽ chia sẻ quyền nuôi con
Sole custody: chỉ bà xã hoặc ông xã có quyền nuôi con
Pay child support: chi trả tiền giúp nuôi con.Give the baby up for adoption: đem con cho những người ta dấn nuôi
Blue blood: mẫu giống hoàng tộc
A/the blue-eyed boy: đứa con cưng

2. Các từ vựng giờ Anh chủ thể gia đình

Ngoài những từ về gia đình trong giờ anh trên, các từ vựng tiếng Anh công ty đề mái ấm gia đình là nhiều loại từ quan trọng bạn ko thể bỏ qua đấy! Cùng tìm hiểu thêm nhé!

Bring up: nuôi, nuôi dưỡng

Ví dụ: I was brought up by my grandparents from a young age. (Tôi được các cụ nuôi dưỡng từ nhỏ.)

Grow up: trưởng thành, khôn lớn

Ví dụ: When I grow up, I want khổng lồ be a doctor. (Khi mập lên, tôi hy vọng làm chưng sĩ.)

Take care of/Look after: chuyên sóc

Ví dụ: My grandmother looked after me when I was sick. (Bà tôi đã âu yếm tôi lúc tôi bị ốm.)

Get married khổng lồ sb: cưới ai có tác dụng chồng/vợ

Ví dụ: She has just got married. (Cô ấy vừa bắt đầu kết hôn.)

Give birth to: sinh em bé

Ví dụ: Anna has just given birth to lớn a lovely girl. (Anna vừa mới sinh một bé nhỏ gái xinh xắn.)

Take after: tương đương (ngoại hình)

Ví dụ: Everyone says I take after my father. (Ai cũng bảo tôi tương đồng bố tôi.)

Run in the family: tất cả chung điểm sáng gì vào gia đình

Ví dụ: The high nose runs in my family.. (Gia đình tôi ai có mũi cao.)

Have something in common: bao gồm cùng điểm chung

Ví dụ: I & john have many things in common. (Tôi cùng với John có không ít điểm tương đồng.)

Get on with/get along with somebody: trả thuận với ai

Ví dụ: My father and always get along with each other. (Tôi với bố luôn luôn hòa hợp với nhau.)

Get together: tụ họp

Ví dụ: My family get together once a week. (Gia đình tôi tụ họp 1 tuần một lần.)

Tell off: la mắng

Ví dụ: Mom told me off for breaking the vase. (Tôi bị mẹ la mắng vì làm vỡ bình hoa.)

Fall out (with sb): bao biện nhau cùng với ai

Ví dụ: Tim left home after falling out with his parents. (Tim bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với bố mẹ.)

Make up (with sb): làm cho hòa với ai

Ví dụ: You still haven’t made up with him? (Bạn vẫn chưa làm hòa với anh ấy à?)


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu cùng nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


*

Các từ bỏ vựng về gia đình trong giờ Anh


3.1. Mẫu mã hội thoại hỏi đáp thực hiện từ vựng về chủ đề gia đình

 Dưới đây là các mẫu hỏi đáp khá thú vị xoay bao phủ chủ đề gia đình có sử dụng các từ vựng trên:

A: Why vì chưng grandparents love their grandchildren so much?

(Tại sao ông bà lại yêu thương những cháu của mình đến vậy?)

B: They may seem lớn love their grandchildren more because now they are at a time of their life when they have time và money they may not have had when they were raising their children.

(Họ có vẻ yêu thương mọi đứa cháu của mình hơn vì hiện thời họ đang ở giai đoạn họ tất cả cả thời gian và tiền bạc mà họ hoàn toàn có thể không gồm khi bọn họ nuôi con cháu của mình)

A: What is the difference between half-brother & step-brother?

(Sự khác biệt giữa anh trai cùng phụ thân khác bà mẹ và anh trai kế là gì?)

B: A half-brother is one that shares mother or father with you. You can understand that either your mother, or your father, is also the natural parent of that person. A step-brother is one who is not blood relative at all. Rather, he is the natural child of a spouse of your father or mother.

(Anh trai cùng phụ vương khác người mẹ là đồng đội có cùng phụ vương hoặc mẹ với bạn. Bạn có thể hiểu rằng người mẹ của bạn, hoặc thân phụ của bạn, cũng là bố mẹ đẻ của bạn đó. Anh trai kế là 1 trong người không cùng huyết thống. Đúng hơn, anh ta là bé riêng của cha hoặc bà mẹ bạn.)

A: do you know why mothers are so important in our life?

(Bạn bao gồm biết tại sao mẹ lại rất đặc biệt trong cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta?)

The physical and emotional of mother provides us with two things: protection from stress và emotional regulation, both of which are important to healthy brain development & everyone’s future well-being.

(Thể chất và cảm xúc của mẹ cung ứng cho họ hai thứ: đảm bảo chúng ta khỏi căng thẳng mệt mỏi và điều chỉnh hướng cảm xúc, cả hai các này đều quan trọng đặc biệt đối với sự cải cách và phát triển lành mạnh mẽ của não bộ và tác động tới hạnh phúc về sau của mỗi người.)

Ngoài ra còn một vài điều khác trong gia đình như phương pháp xưng hô, thông thường bạn khi ở trong nhà những đứa con trẻ thường vẫn gọi bà mẹ là “mom”, “dad”. Còn giữa vợ chồng sẽ bao gồm một số hiệ tượng xưng hô ngọt ngài như “honey”,…

3.2. Mẫu câu giao tiếp thông dụng về công ty đề gia đình tiếng Anh

This is a photo of my family: Đây là bức ảnh của gia đình tôi
How many children do you have: bạn có bao nhiêu con?
There are nine people in my family: gia đình tôi gồm chín người.I have a large family: Tôi gồm một triệu phú đình
You’re just like your mother: các bạn giống bà bầu bạn quá.You take after your father: Chị ấy rất giống bố chị ấy
I’m the picture of my mother: Tôi giống bà bầu tôi như tạc vậy.My gandparents are still living: Ông bà tôi vẫn tồn tại khỏe mạnh.My godparents are doctors: cha mẹ đỡ đầu của tôi đầy đủ là chưng sĩ.I grew up in a very close, loving family: Tôi mập lên trong một mái ấm gia đình đầm ấm và hạnh phúc.I would like to thank my family: Tôi muốn cám ơn mái ấm gia đình tôi.We are all family: cửa hàng chúng tôi đều là người một nhà
Have you got a big family? Bạn có 1 gia đình đông fan chứ?How many people are there in your family? Gia đình của bạn có bao nhiêu người?Have you got any brothers or sisters? Bạn có người anh hay người chị như thế nào chứ?There are five people in my family. Gia đình tôi bao gồm 5 ngườiWhat’s your sister name? Tên chị gái của công ty là gì?What’s your brother name? Tên anh trai của khách hàng là gì?May i have her name? Tôi hoàn toàn có thể biết thương hiệu cô ấy được chứ?How’s the family? Gia đình các bạn thế nào?How’s everybody doing? Mọi tín đồ đều khỏe khoắn cả chứ?Very well. Rất khỏe

3.3. Các đoạn hội thoại thường dùng trong chủ thể gia đình

Cùng vận dụng những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh mái ấm gia đình trên phía trên vào phần đa đoạn hội thoại thường ngày nào. Dưới đây là 2 đoạn hội thoại bạn cũng có thể tham khảo.

Đoạn đối thoại 1
Amit: Hugo, are you free this weekend?
Hugo: Yes, I am. What’s up?
Amit: We’ll organize a birthday buổi tiệc nhỏ for my father. I’d like to invite you.Hugo: Thank you. I’d love to. Will your whole family be there?
Amit: Yes. Và some friends, my uncles, aunts. Và some counsins will be attend in the party.Hugo: Are your aunts your mother’s or father’s sister?
Amit: They’re my father’s sisters.Hugo: Wow, you have a big family.Amit: Yes, I do.Đoạn hội thoại 2Amit: Hugo, you’ve got a promotion and now earn more money.Hugo: Yes, but I’d like to thank my family for standing by me the whole time.Amit: vì you have any plan for the future?
Hugo: Yes. I’d like to spend more time with my family.Amit: Great!

Để ghi nhớ những từ vựng giờ Anh chủ đề gia đình hiệu quả, xem ngay đoạn clip luyện nghe tiếng Anh công ty đề mái ấm gia đình của Topica nhé!

4/ bí quyết nhớ những từ vựng giờ đồng hồ Anh về gia đình hiệu quả

Từ vựng giờ Anh theo công ty đề gia đình rất dễ dàng và dễ nhớ, tuy nhiên nếu chỉ thuộc lòng theo phong cách truyền thống sẽ rất mau quên từ. Dưới đó là những cách gợi ý để học trường đoản cú vựng dễ nhớ và hiệu quả.

4.1/ Đặt câu với từ buộc phải học

Đọc ví dụ điển hình và phát âm được cách áp dụng từ không chưa hẳn là toàn thể để lưu giữ được từ. Cách có một không hai để trở nên nó thành của chính mình là sử dụng. Hãy tự đặt một số trong những chẳng hạn khác biệt với từng ý nghĩa sâu sắc của từ bạn học được nhé!

4.2/ thu thanh từ vựng

Bạn áp dụng càng hiểu giác quan vào câu hỏi học, bạn sẽ càng nhớ kiến thức lâu hơn. Vấn đề nghe lại giọng của chính bản thân mình khi gọi to một từ bỏ giúp họ tưởng tượng ra sự cử cồn của miệng khi phát âm, từ đó sinh sản sự liên kết dưới óc bộ.

Hãy dùng áp dụng ghi âm dưới điện thoại cảm ứng thông minh và đánh dấu cách bản thân phát âm hồ hết từ đã học, từng từ tái diễn 2-3 lần. Chúng ta cũng có thể lưu bản ghi âm này và nghe hầu hết lúc phần đông nơi, thậm chí còn nghe dưới cơ hội ngủ!

4.3/ có tác dụng flashcards, ghi chú

Flashcards là cách thịnh hành để học từ mới. Chúng ta có thể sử dụng hầu như tờ giấy ghi nhớ nhiều màu sắc và dán chúng tại nơi mà bạn thường xuyên nhìn. Nếu khách hàng thuộc tuýp học bởi trực quan, xây cất một hình solo giản biểu đạt định nghĩa của từ một cách hay.

Hàng ngày, hãy mang trong mình 1 số nhiều loại flashcard của bạn ra cùng ôn tập một lượt.

4.4/ Học một trong những từ liên quan

Khi học từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình, nếu như bạn đang học từ “child ”, đừng nên chỉ dừng lại trên đó. Hãy cần sử dụng một quyển tự điển hoặc mạng Internet để tìm thêm một số trong những từ liên quan và một số trong những cách mô tả khác.

Gia đình luôn luôn là giữa những chủ đề thông dụng trong các chương trình giờ đồng hồ Anh. Dưới đây, ELSA Speak tổng vừa lòng những từ bỏ vựng giờ Anh về mái ấm gia đình thường gặp gỡ sẽ giúp các bạn nhỏ tuổi giao tiếp xuất sắc hơn.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về gia đình

*
*

1. Từ vựng về cầm cố hệ lớn hơn mình

Từ vựngNghĩa giờ đồng hồ ViệtVí dụ
Grandparent /ˈɡræn.per.ənt/ (n) ông bàWe went to lớn visit our grandparents in the hospital.(Chúng tôi đã đi vào bệnh viện thăm ông bà.)My grandparents are both teachers.(Ông bà tôi đông đảo là giáo viên.)
Parent /ˈper.ənt/ (n) tía mẹHis parents live in New York.(Bố chị em anh ấy sống ở New York.)My parents bought me a bike yesterday.(Hôm qua bố mẹ tôi đã download cho tôi một dòng xe đạp.)
Cousin /ˈkʌz.ən/ (n) anh/chị/em họHe’s one of my favorite cousins in my family.(Anh ấy là giữa những người anh chúng ta tôi quý mến trong gia đình.)We’ll go to my cousin’s house in Washington next week.(Chúng tôi sẽ đến nhà anh họ ở Washington vào tuần sau.)
Aunt /ænt/ (n) chưng gái/dì/côI have an aunt in Australia, she’s my mom’s sister.(Tôi có một người bác bỏ ở Úc, chưng ấy là chị gái của bà bầu tôi.)My aunt is a famous singer.(Dì của tôi là 1 trong ca sĩ nổi tiếng.)
Uncle /ˈʌŋ.kəl/ (n) chưng trai/cậu/chúI have lots of uncles and aunts.(Tôi có tương đối nhiều chú và dì.)My uncle has a big garden in his house.(Chú tôi bao gồm một quần thể vườn rất lớn ở nhà.)
Sibling /ˈsɪb.lɪŋ/ (n) anh/chị/em ruộtDo you have any siblings?(Bạn có anh chị em em ruột nào không?)I have two siblings: a brother and a younger sister.(Tôi gồm hai anh chị em ruột: 1 anh trai với 1 em gái.)
Relative /ˈrel.ə.t̬ɪv/ (n) chúng ta hàngAll his close relatives came khổng lồ the party.(Tất cả chúng ta hàng thân thiện của anh ấy hầu như đến gia nhập bữa tiệc.)All my relatives gather every year on the Tet holiday.(Tất khắp cơ thể thân, họ hàng của tớ năm nào thì cũng tụ họp vào cơ hội Tet.)

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về những thành viên trong gia đình

Từ vựngNghĩa giờ ViệtVí dụ
Father /ˈfɑː.ðɚ/ (n) bốMy father is a doctor.(Bố tôi là chưng sĩ.)His father is working in America.(Bố anh ấy đang làm việc tại Mỹ.)
Mother /ˈmʌð.ɚ/ (n) mẹMy mother was 21 when she met my father.(Mẹ tôi gặp bố tôi vào năm 21 tuổi.)Her mother bought her a beautiful cat.(Mẹ cô ấy đã cài cho cô ấy một nhỏ mèo cực kỳ đẹp.)
Son /sʌn/ (n) bé traiMy uncle has two sons.(Chú tôi bao gồm hai tín đồ con trai.)My aunt’s son is a student.

Xem thêm: Odd là chẵn hay lẻ - odd, even là chẵn hay lẻ

(Con trai cô tôi là 1 học sinh.)
Daughter /ˈdɑː.t̬ɚ/ (n) nhỏ gáiHer daughter works for a big company.(Con gái cô ấy làm việc cho một doanh nghiệp lớn.)My sister has a son và two daughters.(Chị gái tôi bao gồm một người con trai và nhì cô bé gái.)
Brother /ˈbrʌð.ɚ/ (n) anh trai/em trai ruộtMy brother loves playing football.(Anh trai tôi thích đùa đá bóng.)My brother studied really hard for the exam.(Em trai tôi đã học rất siêng năng cho kỳ thi.)
Sister /ˈsɪs.tɚ/ (n) chị gái/em gái ruộtHow many sisters do you have?(Bạn tất cả bao nhiêu người mẹ gái?)My sister hates animals.(Chị gái tôi ghét hễ vật.)
Wife /waɪf/ (n) vợMy uncle’s wife is a dentist.(Vợ của chú ấy tôi là 1 nha sĩ.)He met his wife when he was in college.(Anh ấy gặp gỡ vợ của mình khi học tập đại học.)
Husband /ˈhʌz.bənd/ (n) chồngI’ve never seen my aunt’s husband.(Tôi chưa khi nào thấy chồng của cô tôi.)He is a good husband.(Anh ấy là 1 trong những người ông chồng tốt.)
Spouse /spaʊs/ (n) vợ chồngYesterday, a spouse moved in next lớn my house.(Hôm qua, một cặp vợ ck đã chuyển cho ở cạnh bên tôi.)

3. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về nuốm hệ nhỏ cháu

*
*
Từ vựngNghĩa giờ ViệtVí dụ
Grandchildren /ɡrændˈtʃɪl.drən/ (n) những cháuHe visits his grandchildren every week.(Ông ấy cho thăm những cháu vào mỗi tuần.)Linda has six grandchildren.(Linda có 6 tín đồ cháu.)
Granddaughter /ˈɡrændɔːtə(r)/ (n) con cháu gáiShe has a 10-year-old granddaughter.(Cô ấy gồm một bạn cháu gái 10 tuổi.)His granddaughter is very adorable.(Cháu gái của ông ấy rất rất đáng yêu.)
Grandson /ˈɡrænsʌn/ (n) con cháu traiMy grandson loves watching cartoons.(Cháu trai tôi hết sức thích xem hoạt hình.)Your grandson is playing with toys in my house.(Cháu trai của ông đang nghịch đồ chơi trong phòng tôi.)
Nephew /ˈnef.juː/ (n) con cháu traiMy nephew is really tall.(Cháu trai của tớ rất cao.)Today is my nephew’s birthday.(Hôm nay là sinh nhật của cháu trai tôi.)
Niece /niːs/ (n) con cháu gáiI take my niece to school every day.(Tôi đưa con cháu gái đi học mỗi ngày.)Yesterday, I bought a doll for my niece.(Hôm qua, tôi cài đặt búp bê cho con cháu gái tôi.)

4. Những kiểu gia đình trong giờ Anh

Từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ
Nuclear family /ˌnuː.kliː.ɚ ˈfæm.əl.i/ (n) mái ấm gia đình 2 ráng hệThe nuclear family is one of the most popular types of families.(Gia đình hạt nhân là giữa những kiểu gia đình phổ phát triển thành nhất.)
Extended family /ɪkˌsten.dɪd ˈfæm.əl.i/ (n) gia đình nhiều gắng hệHe has a very large extended family.(Anh ấy bao gồm một đại mái ấm gia đình rất đông.)
Dysfunctional family /dɪsˈfʌŋk.ʃən.əl ˈfæm.əl.i/ (n) gia đình không êm ấmHe is always upset because of living in a dysfunctional family.(Anh ấy luôn buồn bực vì sống trong một gia đình không êm ấm.)
Loving family /ˈlʌv.ɪŋ ˈfæm.əl.i/ (n) gia đình hạnh phúcMy family is a loving family.(Gia đình tôi là một mái ấm gia đình hạnh phúc.)
Immediate family /ɪˈmiː.di.ət ˈfæm.əl.i/ (n) gia đình 2 ráng hệMy immediate family will go to lớn France next month.(Gia đình tôi vẫn đi mang lại Pháp vào thời điểm tháng sau.)

5. Trường đoản cú vựng về những mối tình dục trong gia đình

Từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ
Close-knit /kloʊs-nɪt/ (adj) khăng khítHis family is a close-knit family.(Gia đình anh ấy là một mái ấm gia đình khăng khít.)
Depend on (+ sb/V-ing) /dɪˈpɛnd ɑn/ (v) phụ thuộc vào(ai đó/cái gì đó)He is so young that he still has khổng lồ depend on his parents.(Anh ấy còn thừa trẻ cần vẫn phải phụ thuộc vào vào ba mẹ.)
Breadwinner /ˈbrɛˌdwɪnər/ (n) lao động chính gia đìnhMen are often expected to lớn be the breadwinners in a family.(Đàn ông thường biết đến trụ cột trong gia đình.)
Housewife /ˈhaʊˌswaɪf/ (n) nội trợShe’s not the type of person lớn stay at home and be a housewife.(Cô ấy chưa phải kiểu người chỉ ở nhà và làm quá trình nội trợ.)
Househusband /ˈhaʊs ˌhʌz.bənd/ (n) người cha nội trợAfter he retired, he stayed at trang chủ as a househusband.(Sau lúc nghỉ hưu, ông ấy ở nhà làm người ba nội trợ.)
Take care of + sb/V-ing /teɪk kɛr ʌv/ (v)= Look after + sb/V-ing /lʊk ˈæftər/ (v) siêng sóc/quan chổ chính giữa ai đóMy grandparents have always taken care of me since I was a baby.(Ông bà tôi luôn chăm sóc tôi từ thời điểm tôi còn là 1 đứa bé.)
Get together /gɛt təˈgɛðər/ (v) đoàn tụ/tụ tậpMy family often gets together at night to lớn watch TV.(Gia đình tôi hay tụ tập vào đêm tối để coi ti vi.)

6. Những từ vựng tiếng Anh không giống về chủ thể gia đình

*
*
Từ vựngNghĩa giờ đồng hồ ViệtVí dụ
Family tree /ˈfæməli tri/ (n) sơ đồ gia đình, gia phảAccording to the family tree, he is my cousin.(Theo gia phả, anh ta là anh trai chúng ta của tôi)
Troubled childhood /ˈtrʌbəld ˈʧaɪldˌhʊd/ (n) tuổi thơ không hạnh phúc, nhiều biến hóa cốYesterday, he told me about his troubled childhood.(Vào hôm qua, anh ấy vẫn kể tôi nghe về tuổi thơ khó khăn của anh ấy.)
Carefree childhood /ˈkɛrˌfri ˈʧaɪldˌhʊd/ (n) tuổi thơ êm đềm, chưa hẳn lo nghĩI’m so lucky that I have a carefree childhood.(Tôi thật may mắn vì gồm một tuổi thơ êm đềm.)
Black sheep /blæk ʃip/ (n) Thành viên không giống biệt, không hòa phù hợp với mọi người trong gia đìnhHe’s assumed lớn be the black sheep of the family.(Mọi người nghĩ anh ấy là đứa con cháu kỳ lạ do không đoàn kết được với mọi người vào nhà.)
Divorce + sb /dɪˈvɔrs/ (v) ly hônShe has divorced her husband.(Cô ấy đã ly hôn cùng với chồng.)
Bitter divorce /ˈbɪtər dɪˈvɔrs/ (n) ly hôn do sự việc tình cảmHe was really upset after his bitter divorce.(Anh ấy rất bi hùng sau cuộc ly hôn đắng cay của mình.)
Messy divorce /ˈmɛsi dɪˈvɔrs/ (n) Ly hôn với nhiều tranh chấp, bất hòa, không êm đẹpMy aunt’s going through a messy divorce, it’s all because of money.(Cô tôi đang trải sang một cuộc ly hôn vì chưng tranh chấp tài sản, tất cả cũng chính vì tiền.)
Mutual divorce /ˈmjuʧuəl dɪˈvɔrs/ (n) ly hôn trong im bình My uncle feels really relieved after his mutual divorce.(Chú tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc ly hôn của mình.)

Cụm từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể gia đình

Ngoài những từ vựng giờ đồng hồ Anh thịnh hành về gia đình vẫn nêu trên, bài toán học các cụm từ thắt chặt và cố định cũng rất yêu cầu thiết. Dưới đây là những cụm từ tiếng Anh cho nhỏ bé thú vị chủ đề gia đình mà những con rất có thể học để vận dụng vào đời sống.