Rất nhiều người dân học tiếng Anh thường xuyên nhầm lẫn cách áp dụng của thì quá khứ chấm dứt và thừa khứ đơn. Nhằm giúp đỡ bạn phân biệt và nắm rõ kiến thức phần ngữ pháp tiếng Anh này, TOPICA Native đang gửi đến bạn tổng phù hợp bài tập thì quá khứ trả thành (Past perfect tense) tinh lọc từ cơ bản đến nâng cấp chọn lọc cùng đáp án chi tiết nhất. Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

1. Nắm tắt lý thuyết thì quá khứ ngừng (Past perfect tense)

1.1. Cách thực hiện thì quá khứ hoàn thành

Diễn tả một hoạt động đã xẩy ra và dứt trước một hành động khác trong vượt khứ.

VD: My mom had cooked breakfast when I got up. (Mẹ tôi sẽ nấu bữa sáng trước lúc tôi thức dậy.)

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và kéo dãn dài tới một thời điểm cố định trong thừa khứ.

VD: By the time I finished his studies, I had been in Ha Noi for over five years. (Trước lúc tôi ngừng việc học, tôi vẫn ở thành phố hà nội được năm năm.)

Diễn tả một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm khăng khăng trong thừa khứ.

VD: He had never played football until last week. (Anh ấy chưa từng bao giờ chơi trơn đá cho tới tuần trước.)

Diễn tả hành động điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ trong câu đk loại III.

VD: She would have come khổng lồ the tiệc nhỏ if she had been invited. (Cô ấy lẽ ra đã đến buổi tiệc nếu cô ấy được mời.)

Dùng để trình bày sự thất vọng về vấn đề nào kia trong quá khứ. (thường dùng kết cấu điều cầu trong thừa khứ.)

VD: I wished I had told the truth. (Tôi cầu là tôi vẫn nói sự thật.)


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 năng lực ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp phát âm sâu với nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning với Macmillan Education.


1.2. Lốt hiệu nhận ra thì thừa khứ hoàn thành

Việc ghi nhớ dấu hiệu nhận ra là cực kỳ quan trọng. Bởi bạn cũng có thể sử dụng những tín hiệu này để gia công các bài xích tập về thì vượt khứ xong hay dạng bài tập thì quá khứ đối kháng và quá khứ hoàn thành. Một số trong những từ mở ra trong câu sử dụng thì thừa khứ chấm dứt cần chú ý là:


*

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ hoàn thành


Until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after, for, as soon as, by, …Before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past …

1.3. Bí quyết thì quá khứ hoàn thành


Câu khẳng địnhCâu tủ địnhCâu nghi vấn
S + had + Vp
II

Ví dụ:

He had gone out when I came into the house.

(Anh ấy vẫn đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)

They had finished their work right before the deadline last week.

(Họ vẫn hoàn thành công việc của chúng ta ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + Vp
II

Ví dụ: hadn’t = had not

Ví dụ:

She hadn’t come trang chủ when I got there.

(Cô ấy vẫn không về nhà khi tôi về.)

They hadn’t finished their lunch when I saw them.

(Họ vẫn chưa ăn dứt bữa trưa khi trông thấy họ).

Had + S + Vp
II ?

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had the film ended when you arrived at the cinema?

(Bộ phim đã hoàn thành khi chúng ta tới rạp chiếu phim phim yêu cầu không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t


1.4. Riêng biệt quá khứ 1-1 và vượt khứ trả thành

Thì thừa khứ đối kháng và quá khứ ngừng là một trong những chủ điểm đặc biệt quan trọng trong cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Bởi chúng được sử dụng không hề ít trong công việc và cuộc sống thường ngày trong môi trường ngoại ngữ. Tuy vậy vẫn còn tương đối nhiều bạn không biết cách phân biệt cụ thể hai thì này. Đặc biệt có tương đối nhiều sự nhầm lẫn khi làm bài bác tập thừa khứ đối chọi và vượt khứ hoàn thành

Thì thừa khứ đơnThì thừa khứ hoàn thành
Nói về một khoảng thời gian trong quá khứ và thời gian đã được xác định.

Ví dụ: Vietnam was the colony of France from 1859 to lớn 1945.

(Việt Nam sẽ là thuộc địa của Pháp từ thời điểm năm 1859 cho 1945.)

Một chuỗi sự kiện nối liền nhau trong quá khứ.

Ví dụ: When the trò chơi finished, the spectators left the stadium and went home.

(Khi trận chiến kết thúc, khán giả rời sân chuyển động và về nhà.)

Sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

Ví dụ: He studied English for 3 years.

(Now he didn’t study it.)

Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác với cả hai hành vi này gần như đã xảy ra trong thừa khứ. Hành vi nào xẩy ra trước thì dùng thì quá khứ trả thành.Ví dụ: I met them after they had divorced.

(Tôi chạm chán họ sau thời điểm họ ly dị.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời hạn đến một thời điểm hoặc một hành động khác trong thừa khứ.

Ví dụ: When he went to lớn Thailand, he had studied xứ sở nụ cười thái lan for over 2 years.

(Khi anh ấy đi Thái, anh ấy sẽ học giờ Thái hơn 2 năm.)

2. Bài bác tập về thì quá khứ trả thành

Để củng cụ kiến thức, hãy cùng TOPICA làm một số bài tập về thừa khứ kết thúc cơ bạn dạng và nâng cao bên dưới nhé!

2.1. Bài tập quá khứ xong cơ bản 

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc sinh hoạt thì vượt khứ trả thànhThe storm destroyed the sandcastle that we ______ (build).He ______ (not / be) khổng lồ Cape Town before 1997.When she went out khổng lồ play, she ______ (do / already) her homework.My brother ate all of the cake that our mum _____ (make) .The doctor took off the plaster that he ______ (put on) six weeks before.The waiter brought a drink that I _______ (not / order).I could not remember the poem we _______ (learn) the week before.The children collected the chestnuts that _____ (fall) from the tree.________ (he / phone) Angie before he went khổng lồ see her in London?
She ______ (not / ride) a horse before that day.Kevin ______ (go) trang chủ by the time I arrived.Ethan suddenly realised that he _____ (leave) his máy tính on the train.Mum was annoyed because I ______ (not clean) my room._______ (they / study) English before they went khổng lồ the USA?
We were hungry because we ______ (not eat).Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của động từ sinh sống thì quá khứ đối chọi hoặc thừa khứ xong xuôi sau cho cân xứng với văn cảnh câuThe robbers left/ had left the ngân hàng when the policemen finally arrived/ had arrived.When the rain started/ had started, the Atkinsons finished/ had finished planting trees.By the time Rebecca went/ had gone into the store, she got/ had got soaked.Darcey saw/ had seen this castle before she came/ had come again last Sunday.Mr.Palmer didn’t speak/ hadn’t spoken any Chinese before he moved/ had moved to lớn Peking.Sonny got / had got fainted by the time the ambulance reached/ had reached the hospital.When my mother brought/ had brought me an apple, I finished/ had finished my homework.Mrs.Wilkinson refused/ had refused to drive the oto because she had/ had had a terrible accident on the highway about a year ago.I didn’t think/ hadn’t thought of having a new house before I saw/ had seen that ad on TV.My uncle didn’t try/ hadn’t tried Italian food before went/ had gone khổng lồ that restaurant.

*

Cách sử dụng thì thừa khứ xong xuôi trong bài tập

Bài 3: Chọn giải đáp có ý nghĩa giống cùng với câu gốc 

1. I had already seen the film but I decided to watch it again last night.a. I watched the film last night for the first time.b. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.

Xem thêm: Khi nào dùng trợ động từ (auxiliary verbs) trong tiếng anh, cách dùng trợ động từ tiếng anh: be, do, have

2. The boys were playing football while it was raining.a. The boys were playing football until it started lớn rain.b. The boys played football in the rain.

3. I was writing an e-mail when our computer broke down.a. Our computer broke down before I wrote an e-mail.b. I had started writing an email and then our computer broke down.

4. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.a. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.b. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift


TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp đọc sâu và nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và triệu tập qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


2.2. Bài tập quá khứ chấm dứt nâng cao

Bài 1: Chia hễ từ trong ngoặc sống thì vượt khứ 1-1 hoặc thừa khứ trả thànhAfter I _____________________ the letter, I _____________________ that I _____________________the wrong address on it. (POST, REALISE, WRITE)John asked me where I _____________________ the day before. (BE)At this time yesterday, we ___________________________ for 6 km. (ALREADY WALK)When I _____________________ through the streets of Madrid, I _____________________ aboutthe magnificent time I _____________________ there as a student. (WALK, THINK, SPEND)It was the first time that she _____________________ me to dinner. (INVITE)As soon as the maid _____________________ scrubbing the kitchen floor, she _______________working in the garden. (FINISH, START)We started to lớn worry about Jimmy because we _____________________ him all afternoon.(CALL)They _____________________ their way out of town before the sun _____________________.(ALREADY MAKE, RISE)We _____________________ for two hours when we finally got to our hotel. (DRIVE)When I _____________________ home, I saw that the children _______________________.(ARRIVE, LEAVE)Bài 2: ngừng các câu sauWhen Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went to Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began khổng lồ feel sick.If he ____________ (listen) to lớn me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went khổng lồ a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa và Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) smartphone before, so I showed her how lớn use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.Bài 3: sắp đến xếp các câu sau và phân tách động tự (nếu có)The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?
When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

*

Bài 4: Viết lại câu thì vượt khứ trả thành

1. David had gone home before we arrived.

=> After…………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

=> Before……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

=> When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

=> Before………………………………………………………………………………….

Bài 5: xong đoạn văn sau bằng phương pháp chia đụng từ tại đoạn trống

Until a few years ago, no one 1.. ………….. (hear) of Harry Potter, the young wizard and nhân vật of the children’s book Harry Potter & the Philosopher’s Stone. The writer, J K Rowling, 2. ………….. (already / write) several stories & books, but this was the first book that was published. She 3. …………… (get) the idea for the story of a wizard at magic school while she 4. ………. (travel) on a train khổng lồ London. By the time the train 5. ……………………………… (reach) King’s Cross station, she 6. ……………………………… (invent) most of the characters. When the book was published in 1997, no one 7. ……………………………… (imagine) it would be such a tremendous success, but it quickly 8…..(become) a bestseller. While millions of young readers in many countries 9. ……… (enjoy) her first Harry Potter book, J K Rowling 10. ……………………………… (think) of ideas for the next book in this incredibly popular series.


TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm kiến thức”, giúp gọi sâu và nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning với Macmillan Education.


3. Đáp án bài tập past perfect (quá khứ trả thành)

3.1. Đáp án bài tập cơ bản

Đáp án bài bác 1
1. Had built2. Had not been3. Had already done4. Had made5. Had put on
6. Had not ordered7. Had learned8. Had fallen9. Had be phoned10. Had not ridden
11. Had gone12. Had left13. Had not cleaned14. Had they studied15. Had not eaten
Đáp án bài 2
1. Had left – arrived2. started – had finished3. went – had got4. had seen – came5. hadn’t spoken – moved
6. had got – reached7. brought – had finished8. refused – had had9. Hadn’t thought – saw10. hadn’t tried – went
Đáp án bài 3bbba

3.2. Đáp án bài tập nâng cao

Đáp án bài 1
1. Had posted – realised – had written2. Had been3. Had already been walking4. Was walking – thought – had spent5. Had invited
6. Had finished started7. Had been calling8. Had already made – rose9. Had been driving10. Arrived – had already left
Đáp án bài 2
1. Had started2. Had lived3. Had eaten4. Had listened5. Had left
6. Had forgotten7. Had been8. Had met9. Had forgotten10. Had studied
11. Hadn’t rained12. Hadn’t paid13. Hadn’t done14. Hadn’t eaten15. Hadn’t brought
16. Hadn’t visited17. Hadn’t met18. Hadn’t had19. Hadn’t used20. Hadn’t studied
Đáp án bài xích 3The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went to lớn bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your email before he met you?
When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken to her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.Đáp án bài 4After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Đáp án bài xích 5had heardhad already writtengotwas travellingreachedhad inventedimaginedbecamewere enjoyingwas thinking

Trên đấy là phần bài tập thì thừa khứ hoàn thành tất cả đáp án sẽ giúp đỡ bạn một lần ôn tập và củng thay lại loài kiến thức. Đây là 1 trong thì khá đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh cần nắm rõ. Việc chịu khó làm bài tập không hề thiếu sẽ khiến cho bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng và cách áp dụng thì quá khứ xong xuôi tốt. Chúc các bạn sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh mang lại riêng bạn, kết nối và thừa nhận ngay support từ chuyên gia của TOPICA NATIVE, nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh tức thì hôm nay!


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần chạm “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu và nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cao 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning với Macmillan Education.

Thì vượt khứ kết thúc là một trong những thì thường xuyên xuyên mở ra trong đề thi. Do vậy, nếu như không học kỹ, bạn sẽ rấ dễ dẫn đến nhầm lẫn với thì quá khứ solo hoặc rất dễ dàng “mắc bẫy” của các thầy cô trong số bài kiểm tra. Hiểu được điều đó, Trung chổ chính giữa WElearn gia sư sẽ tổng đúng theo lại các bài tập trắc nghiệm thì thừa khứ hoàn thành sẽ giúp bạn ôn luyện thật tốt. Cùng theo dõi nhé!


Nội dung bài bác viết1. Tóm tắt kim chỉ nan thì quá khứ xong xuôi (Past perfect tense)2. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ trả thành3. Đáp án bài xích tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

1. Nắm tắt kim chỉ nan thì vượt khứ ngừng (Past perfect tense)

1.1. Cách sử dụng thì vượt khứ hoàn thành

Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và ngừng trước một hành động khác trong quá khứ.VD: I had gone out, when she came. (Tôi đã rời ra khỏi nhà trước khi cô ấy đến)Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài tới một thời điểm khăng khăng trong quá khứ.VD: By the time I graduated, I had gone to work for 2 years. (Trước khi tôi tốt nghiệp, tôi đã đi làm việc được 2 năm.)Diễn tả một hành động xảy ra trước 1 thời điểm một mực trong thừa khứ.VD: Hoa hadn’t used khổng lồ meet her until yesterday (Hoa không từng gặp cô ấy cho đến hôm qua.)Diễn tả hành vi điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ vào câu đk loại III.VD: If I were him, I wouldn’t buy this oto (Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không mua dòng xe đó.)Dùng để diễn tả sự thuyệt vọng về vấn đề nào kia trong quá khứ. (thường dùng kết cấu điều ước trong vượt khứ.)VD: Hoa wishes she had come sooner. (Hoa ước cô ấy mang lại đó mau chóng hơn.)

*
Bài tập thì thừa khứ trả thành


1.2. Lốt hiệu nhận thấy thì vượt khứ hoàn thành

Một số từ xuất hiện trong câu sử dụng thì thừa khứ dứt cần chú ý là:

Until then
By the time
Prior to lớn that timebeforeafterforas soon asbyby the kết thúc of + time in the past

1.3. Công thức thì vượt khứ hoàn thành

S + had + Vp
IIS + hadn’t + Vp
IIHad + S + Vp
II ?

2. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

2.1. Bài xích tập vượt khứ xong xuôi cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất. She _________ the ocean before she moved khổng lồ Vancouver.A. Had never seen
B. Never seen
C. Have never seen
D. Had never saw The teacher ________ out when I arrived in the classroom.A. Goes
B. Have gone
C. Has gone
D. Had gone I ______ my document before the power went out in the computer lab.A. Had save
B. Have saved
C. Had saved
D. Saved When they arrived we _________ the test.A. Had already started
B. Have already started
C. Starts
D. Already starting George _________ his furniture before he moved to Japan.A. Have sold
B. Had sold
C. Had sell
D. Sells Larry _________ his homework already by the time Roy came over.A. Finishes
B. Had finish
C. Had finished
D. Have finish I ________ a little Spanish before I went khổng lồ Mexico.A. Study
B. Had studied
C. Had study
D. Have studied Ruth ________ an Austrailian until she met John.A. Had never met
B. Have never met
C. Never met
D. Never have met I ________ such majestic mountains before I went lớn Banff.A. Never seen
B. Had never seen
C. Never have seen
D. Never saw ________ visited Toronto before your trip last summer?
A. Have you ever
B. You had
C. Had ever you
D. Had you ever
Bài 2. Choose the correct answers The teacher ________ out when I arrived in the classroom.A. Goes B. Have gone C. Has gone D. Had gone I ______ my document before the power went out in the computer lab.A. Had save B. Have saved C. Had saved D. Saved When they arrived we _________ the test.A. Had already started B. Have already started C. Starts D. Already starting George _________ his furniture before he moved to lớn Japan.A. Have sold B. Had sold C. Had sell D. Sells Larry _________ his homework already by the time Roy came over.A. Finishes B. Had finish C. Had finished D. Have finish
Bài 3: Chọn câu trả lời có ý nghĩa sâu sắc giống cùng với câu gốc 
I had already seen the film but I decided khổng lồ watch it again last night. I watched the film last night for the first time. Last night wasn’t the first time that I had seen the film. The boys were playing football while it was raining. The boys were playing football until it started khổng lồ rain. The boys played football in the rain. I was writing an thư điện tử when our computer broke down. Our computer broke down before I wrote an e-mail. I had started writing an email and then our computer broke down. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift

2.2. Bài bác tập thì quá khứ xong xuôi nâng cao

Bài 1: Chọn giải đáp đúng
The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.A. The light had turned off before they got out of the office.B. The light have turned off before they got out of the office.C. The light had been turned off before they got out of the office.D. The light turned off before they got out of the office.By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.A. By the time I began my work, she had left quickly.B. By the time I begun my work, she have left quickly.C. By the time I began my work, she left quickly.D. By the time I began my work, she left quickly.After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.A. After my father have been finished his work, we came back home.B. After my father finished his work, we have came back home.C. After my father finish his work, we come back home.D. After my father finished his work, we came back home.Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.A. Before my brother went to bed, he read an interesting novel.B. Before my brother go to lớn bed, he read an interesting novel.C. Before my brother went lớn bed, he had read an interesting novel.D. Before my brother go lớn bed, he had read an interesting novel.When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.A. When Linh has met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.B. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.C. When Linh meet her best friend in Bangkok, he joined the Ever.D. When Linh met her best friend in Bangkok, he joined the Ever.Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.A. Cuong had translated this text before he go out last night.B. Cuong had translated this text before he went out last night.C. Cuong have translated this text before he went out last night.D. Cuong translated this text before he went out last night.Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?
A. Have Hung used your thư điện tử before he met you?
B. Have Hung use your e-mail before he met you?
C. Had Hung use your thư điện tử before he met you?
D. Had Hung used your thư điện tử before he met you?
When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.A. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.B. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.C. When my parents arrived, I hadn’t have lunch.D. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.A. They had been spoken to lớn her before the meeting.B. They had spoken to lớn her before the meeting.C. They have spoken khổng lồ her before the meeting.D. They had speak to her before the meeting.I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.A. I have sure that I hadn’t seen the man before.B. I was sure that I hadn’t seen the man before.C. I was sure that I hadn’t see the man before.D. I was sure that I seen the man before.