Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là thì cơ bản bạn cần nắm vững trong giờ đồng hồ anh, được dùng tiếp tục trong văn nói cùng viết. Tập phù hợp bài tập thì bây giờ tiếp diễn dưới đây để giúp đỡ bạn thực hành để áp dụng thành thạo kết cấu này.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn


Tóm tắt ngữ pháp thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous) được sử dụng để mô tả các sự việc/hành động đang diễn ra vào thời gian nói hoặc xung quanh thời gian nói. Hành động/sự câu hỏi đó vẫn tồn tại tiếp tục ra mắt trong thời gian được nhắc đến.

Cấu trúc thì HTTD


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

She is thinking about her job.

Câu phủ định

S + be-not + V-ing + (O)

They are not going lớn school now.

Câu nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Is he doing his homework?

Câu hỏi Wh - question

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

What music is he listening to?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả hành vi đang ra mắt ngay tại thời gian nói.

I’m doing housework now.

2

Diễn tả hành vi nói tầm thường đang xảy ra và chưa kết thúc, không nhất thiết cần thực sự ra mắt ngay tại thời khắc nói.

Kate is finding a job.

3

Diễn tả hành động/sự việc chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai gần.

He is going to lớn Ho bỏ ra Minh thành phố tomorrow morning.

4

Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại thường xuyên khiến cho người nói khó chịu và bực mình. Câu được sử dụng với mục tiêu phàn nàn

She is always getting up late in the morning.

5

Diễn tả sự việc đang thay đổi và cách tân và phát triển nhanh chóng.

This city is significantly developing.


Dấu hiệu nhận ra thì HTTTD

Trong câu gồm trạng tự chỉ thời gian: Now (bây giờ), right now (ngay bây giờ), at present (hiện tại), at the moment (lúc này), at + thời gian cụ thể (lúc … giờ).

Trong câu bao gồm động từ: Listen! (Hãy nghe này!), Look! (Nhìn kìa!), Keep silent! (Trật từ bỏ nào!), Watch out! (Hãy coi chừng!).

3 xem xét quan trọng khi làm bài bác tập (bt) thì lúc này tiếp diễn

Trong quá trình làm bài tập của thì lúc này tiếp diễn, các bạn cần lưu ý tránh 3 lỗi cơ bản sau:

Lỗi quên lớn be/ thêm “ing”

Trong kết cấu câu của thì hiện tại tiếp diễn, hễ từ cần phải có “to be + V_ing”. Nhiều bạn thường quên hễ từ tobe hoặc quên thêm ing phía sau hễ từ thiết yếu khi làm bài bác tập. Thiếu hụt hoặc không có một trong 2 đụng từ này thì câu của bạn sẽ sai ngữ pháp. Đây là lỗi rất thường xuyên chạm chán phải với các thì tiếp diễn nói phổ biến và thì hiện nay tại tiếp nối nói riêng.

Nhầm lẫn cùng với thì lúc này đơn (always)

Một trong số cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn là diễn tả một hành động đang thay đổi khi bạn đang làm quen thuộc một bài toán mới làm sao đó. Chẳng hạn như:

He always plays football in the evening, but today he is playing badminton instead. (Anh ấy luôn luôn chơi đá banh các buổi tối nhưng hôm nay anh ấy chơi mong lông.

=> Nghĩa là bình thường anh ấy vẫn đùa đá banh, hôm nay anh ấy đảo qua chơi mong lông.

I study Math on Thursdays, but I"m studying Physics on Thursday this week. (Tôi học Toán vào máy năm hàng tuần mà lại thứ năm tuần này tôi học môn trang bị lý).

=> Nghĩa là thông thường vào những thứ năm tôi học toán tuy nhiên riêng máy năm tuần này thì học đồ dùng lý.

Nhầm lẫn với thì tương lai đối chọi (be going to)

Một giải pháp dùng khác nữa của thì hiện tại tại tiếp diễn là nói đến một hành động chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai, có kế hoạch và dự định sẵn. Trong lúc đó, thì tương lai đơn được sử dụng để biểu đạt hành động về sau nhưng chưa có chủ ý sẵn.

Ví dụ như:

He bought the ticket yesterday. He is flying to nhật bản tomorrow. (Anh ấy đã download vé vào hôm qua. Anh ấy sẽ bay đến Nhật vào ngày mai) => vấn đề đã đầu tư sẵn, chắc chắn là sẽ diễn ra.

Someone is calling, I will answer the phone. (Ai đó vẫn gọi, tôi đã nghe năng lượng điện thoại) => bài toán nghe điện thoại hoàn toàn không được dự trù sẵn tự trước.

Ngoài ra bạn chăm chú những trường đoản cú không phân chia ở thì hiện tại tại tiếp diễn để kị nhầm lẫn khi làm bài bác tập.

Tổng hợp bài tập ôn thì hiện tại tiếp tục cơ bản

Qua phần tóm tắt trên, chúng ta đã vắt được tổng quan các kiến thức về thì lúc này tiếp diễn. Nhằm giúp đỡ bạn ghi nhớ chuẩn chỉnh xác cục bộ phần ngữ pháp này, Monkey đang cùng các bạn thực hành các bài tập trắc nghiệm online, bài xích tập từ luận đơn giản dễ dàng dưới trên đây nhé!

30+ câu bài xích tập thì hiện tại tiếp tục trắc nghiệm online

Chọn giải đáp đúng để ngừng những câu sau đây:

1. Maxwell _____ not sleeping on our sofa.

A. Is

B. Are

C. Am

2. _____ they coming over for dinner?

A. Is

B. Are

C. Am

3. I _____ my dinner right now.

A. Eat

B. Eating

C. Am eating

4. My mother-in-law is _____ at our house this week.

A. Stay

B. Staying

C. Be staying

5. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.

A. Eat

B. Are eating

C. Eats

6. I _____ at the hair salon làm tóc until September.

A. Work

B. Be working

C. Am working

7. My sister _____ Spanish.

A. Learn

B. Is learning

C. Learning

8. They are _____ a new shopping mall downtown.

A. Opening

B. Openning

C. Oppening

9. Why ________ playing football tomorrow?

A. He not is

B. He isn"t

C. Isn"t he

10. Melissa is _____ down on her bed.

A. Lieing

B. Liying

C. Lying

11. My father…………..about the way I behave.

A. Always complained

B. Always complains

C. Has always complains

D. Is always complaining

12. I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

a. See

B. Will see

C. Am seeing

D. Have seen

13. We..................a buổi tiệc ngọt next Saturday. Can you come?

A. Will have

B. Are having

C. Have

D. Will have had

14. The results of the research ____________that, presently, several East Asian countries _________ rapidly

A. Have indicated – were developing

B. Indicate – are developing

C. Are indicated – have been developing

D. Had indicated – developed

15. –“What are you doing under the desk?” –“I ____________ to lớn find my pen.”

A. Tried

B. Try

C. Have tried

D. Am trying

16. We’ve won a holiday for two to Florida. I ____________ my mum.

A. Am taking

B. Have taken

C. Take

D. Will talk

17. –“Is this raincoat yours?”

– “No. Mine there behind the door.”

A. Is hanging

B. Has hung

C. Hangs

D. Hung

18. I don’t really work here, I_______until the new secretary arrives.

A. Just help out

B. Have just helped out

C. Am just helping out

D. Will just help out

19. How"s the weather?

A. It rain.

B. It"s rain.

C. It"s raining.

D. It rainy.

20. Keep silent! The baby ……………..

A. Sleeps

B. Is sleep

C. Sleeping

D. Is sleeping

21. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

22. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

23. Tom ............................. Two poems at the moment?

A. Are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

24. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

25. He .......................... His pictures at the moment.

A. Isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

26. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

27. They ........................ The artificial flowers of silk now.

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

28. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

29. Look! The man ......................... The children to the cinema.

A.is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are taking

30. Listen! The teacher.......................a new lesson to us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

Đáp án:

1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. B;

6. C; 7. B; 8. A; 9. C; 10. C;

11. D; 12. C; 13. B; 14. B; 15. D;

16. A; 17. A; 18. C; 19.C; 20.D;

21. B; 22. A; 23. D; 24. A; 25. B;

26. D; 25. B; 26. D; 27.B; 28. A; 29. C; 30. A.

Ngoài bài tập cơ bản, chúng ta cũng có thể thử sức với những bài tập trắc nghiệm với tự luận nâng cao TẠI ĐÂY!

Bài tập thu xếp xây dựng câu thì hiện tại tiếp diễn

Xây dựng câu áp dụng thì bây giờ tiếp diễn nhờ vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

6. She/ wash / her hair.

7. It/ snow.

8. Jack & Rose/ sit/ on the couch.

9. It/ rain/ heavily.

10. Linda/ learn/ French.

11. My dad/ listen/ khổng lồ the stereo.

12. My friends/ smoke/ in their rooms.

13. I/ play/ clip games. .

14. You/ watch/ movies?

15. What/ you/ think?

16. What/ your two kids/ do?

17. It/ snow/ ?

18. That computer/ work?

19. Jane/ write/ a novel.

Xem thêm: Cách dùng thì hiện tại hoàn thành, (present perfect)

20. Why/ you/ cry ?

Đáp án:

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way lớn the railway station.

5. My student is drawing a beautiful picture.

6. She’s washing her hair.

7. It’s raining.

8. Jack and Rose are sitting on the couch.

9. It’s raining heavily.

10. Linda’s learning French.

11. My dad’s listening lớn the stereo.

12. My friends are smoking in their rooms.

13. I’m playing video games.

14. Are you watching movies?

15. What are you thinking?

16. What are your two kids doing?

17. Is it snowing?

18. Is that computer working?

19. Jane’s writing a novel.

20. Why are you crying?

Bài tập phối kết hợp thì hiện tại tại tiếp diễn và bây giờ đơn

1. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

2. Now, they (stay)___________________________in Hue .

3. Look! Ha (run)______________________.

4. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

5.There(be)___________many flowers in our garden.

6. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

7. Hung and his friend (play)_______________badminton.

8. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

9. There (be)____________________ animals in the circus.

10. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

11. How ___________she (be)?

12. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food.

13. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

14. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

15. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

16. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

17. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

18. My father (go)___________ to lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

19. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

20. Mr. Quang đãng (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

Đáp án:

1. Go

2. Are staying

3. Is running

4. Is - is - is watching

5. Are

6. Am reading - is watching

7. Play

8. Goes - does

9. Are

10. Does - do

11. Is

12. Go

13. Likes - don"t like

14. Love - don"t love

15. Are ... Waiting - am waiting

16. Doesn"t live - rents

17. Is - is listening

18. Goes - walks

19. Have

20. Live - has

Mong rằng tổng hợp bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn Monkey share trên đây để giúp đỡ bạn học tập hiệu quả. Ngữ pháp giờ Anh hơi quan trọng, nó giúp cho bạn ứng dụng thạo các năng lực nghe, nói, đọc, viết. Bởi đó, hãy nắm vững khái niệm, cấu trúc, cách áp dụng và thực hành liên tiếp bạn nhé!

bài tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài tập trắc nghiệm về từ bỏ vựng lớp 12

Câu hỏi 1 : My father…………..about the way I behave.

A always complained B always complains
C  has always complains D  is always complaining

Lời giải chi tiết:

Khi muốn miêu tả sự tức tối hay phàn nàn về điều gì ta sử dụng cấu trúc: be + always + V-ing.

My father is always complaining about the way I behave. (Bố tôi luôn phàn nàn về kiểu cách cư xử của tôi!)


Câu hỏi 2 : I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

A see
B will see
C am seeing
D have seen

Lời giải chi tiết:

Câu này dịch như sau: Xin lỗi tôi ko thể đến. Tôi dự định chạm chán bạn học của mình ngày mai.

Dùng để biểu đạt hành đụng có dự định trước vào tương lai, ta dùng 

S+ be+ going lớn + Vo hoặc S + be + Ving

=>Chọn C 


Câu hỏi 3 : We..................a buổi tiệc ngọt next Saturday. Can you come?

A will have B are having C have D will have had 

Câu hỏi 4 : The results of the research ____________that, presently, several East Asian countries _________ rapidly

A have indicated – were developing
B indicate – are developing C are indicated – have been developing
D had indicated – developed

Câu hỏi 5 : –“What are you doing under the desk?” –“I ____________ to find my pen.”

A tried
B try
C have tried
D am trying

Câu hỏi 6 : We’ve won a holiday for two khổng lồ Florida. I ____________ my mum.

A am taking
B have taken
C take
D will talk

Câu hỏi 7 : –“Is this raincoat yours?”

– “No. Mine there behind the door.”

A is hanging
B has hung
C hangs
D hung

Câu hỏi 8 : I don’t really work here, I_______until the new secretary arrives.

A just help out
B have just helped out
C am just helping out
D will just help out

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy tất cả “Keep silent!” là một dấu hiệu của thì hiện nay tại tiếp tục báo hiệu một vấn đề đang xảy ra nên ta áp dụng thì bây giờ tiếp diễn: be + V-ing. Vị chủ ngữ “the baby” là ngôi thiết bị 3 số ít nên động từ “be” chia là “is”. “is sleeping” là đáp án nên chọn. Câu này có nghĩa là: Hãy giữ yên lặng! Đứa trẻ đang ngủ.


Lời giải chi tiết:

Đáp án A. Ta thấy trong câu có xuất hiện trạng từ “now” là tín hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Động từ thiết yếu cần phân tách là “be”, phân tách ở bây giờ hay tiếp diễn chỉ bao gồm 3 dạng: is/ am/ are. Bởi vì chủ ngữ vào câu là “we” buộc phải câu này ta buộc phải chọn “are”. Câu này còn có nghĩa là: hiện nay chúng tôi đang học khối 12.


Câu hỏi 12 : At the moment, our children …………….. In the garden.

A is playing
B playing
C are playing D are play

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy “at the moment” là một trong dấu hiệu của thì hiện nay tại tiếp nối nên ta phải sử dụng cấu trúc: be + V-ing. “are playing” là đáp án phải chọn. Câu này còn có nghĩa là: lúc này, bầy trẻ đang chơi trong vườn.


Câu hỏi 13 : It’s 7 o’clock in the morning, my mother …………… in the kitchen.

A cooks
B is cook C is cooking D cook

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy các từ “It’s 7 o’clock in the morning” cho biết một mốc thời gian khẳng định ở hiện tại và lúc này sự việc phải đang diễn ra nên ta lựa chọn thì bây giờ tiếp diễn. “is cooking” là đáp án yêu cầu chọn. Câu này có nghĩa là: tiếng là 7 giờ sáng, bà mẹ tôi vẫn nấu nạp năng lượng ở trong bếp.


Câu hỏi 14 : “Why ………………….?” my father said angrily.

A you always tell lie
B are you always tell lie
C are you always telling lie
D vị you always tells lie

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy vào câu có xuất hiện trạng từ “always”, dẫu vậy ta không áp dụng thì hiện tại đơn mà thực hiện thì hiện tại tại tiếp tục bởi khi diễn đạt một lời phàn nàn, phê bình về một điều gì khó tính ta sẽ áp dụng thì hiện tại tiếp nối với trạng tự “always”. Và vày đây là thắc mắc nên đụng từ “to be” phải hòn đảo lên trước nhà ngữ, trạng từ always lép vế chủ ngữ với đứng trước động từ chính. “are you always telling lie” là đáp án bắt buộc chọn. Câu này còn có nghĩa là: “Tại sao nhỏ lúc nào thì cũng nói dối vậy?” tía tôi nói một các tức giận.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : I …………….. At trang chủ now.

A not staying
B aren’t staying
C am not staying
D stay

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy gồm trạng tự “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tại tiếp diễn nên áp dụng công thức: be + V-ing, là câu phủ định thì “not” bắt buộc đứng tức thì sau đụng từ “be”. Chủ ngữ là “I”’ lên rượu cồn từ “be” yêu cầu chia là “am”. “am not staying” là đáp án đề xuất chọn. Câu này còn có nghĩa là: hiện thời tôi dường như không ở nhà.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Today Mr. Và Mrs. Xe đạp ………………. To lớn work separately because one of them has khổng lồ go khổng lồ a meeting after work.

A drives
B drive
C is driving
D are driving

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D. Dựa vào ngữ cảnh của đề bài ta thấy vấn đề ông bà xe đạp lái xe riêng đi làm việc chỉ tiếp diễn trong bây giờ nên ta sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục để diễn đạt. Bởi vì chủ ngữ là số nhiều buộc phải động tự “be” phân tách là “are”. Câu này còn có nghĩa là: hôm nay ông bà xe đạp lái xe đi làm riêng cũng chính vì một trong 2 bạn họ phải tới một cuộc hứa hẹn sau giờ làm.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Tom’s mother isn’t at home now so he ………….. Dinner for himself.

A cooks
B cook
C is cooking D is cook

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy mệnh đề phía trước đưa ra ngữ cảnh, thời hạn sự vấn đề “nấu bữa tối” diễn ra đó là “bây giờ, người mẹ Tôm ko ở nhà”. Vậy câu này ta đề nghị chia thì lúc này tiếp diễn. “is cooking” là đáp án đề xuất chọn.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : I ……………… in the room right now.

A am being B was being C have been being D am

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy trong câu bao gồm trạng trường đoản cú “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Động từ bao gồm trong câu là “be” với khi phân tách ở bây giờ thì “be” tất cả 3 dạng là “am/is/are”. Công ty ngữ là “I” đề xuất “be” phân tách là “am”. Câu này có nghĩa là: Ngay hiện giờ thì tôi đã ở trong phòng.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Her brother ………………in Canada at present.

A working
B works
C is working D work

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Trong câu tất cả trạng tự “at present” là tín hiệu của thì bây giờ tiếp diễn. “is working” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: bây giờ anh trai của cô ấy đang làm việc tại Canada.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : My mother ……………… dinner while my father ……………… the floor.

A cooks – is cleaning
B is cooking – cleans
C is cooking – is cleaning
D cooks – cleans

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy vào câu bao gồm liên tự “while” là lốt hiệu cho thấy thêm có 2 hành động, vụ việc đang đồng thời ra mắt cùng thời điểm nên cả 2 mệnh đề ta phần lớn chia thì lúc này tiếp diễn. Is cooking – is cleaning là đáp án đề xuất chọn. Câu này còn có nghĩa là: bà bầu tôi vẫn nấu bữa tối trong khi bố tôi sẽ lau nhà.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : The new cook…………….the soup at the moment.

A tastes
B has tasted C has been tasting
D is tasting

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Chúng ta xét 2 câu sau:

This soup tastes really delicious at the moment. (Món súp lúc này có vị thiệt sự rất ngon.)

The new cook is tasting the soup at the moment. (Người đầu nhà bếp mới từ bây giờ đang nếm thử món súp.)

Ta thấy hễ từ "taste" vào 2 câu được chia ở cả 2 thì khác nhau mặc mặc dù trong câu đều phải có trạng từ "at the moment".

Khi nói tới đồ ăn, đồ uống hay dòng gì tất cả vị thế nào ta chỉ thực hiện thì hiện tại đơn với không khi nào sử dụng thì bây giờ tiếp diễn.

NHƯNG khi miêu tả hành hễ "nếm" đồ ăn thức uống thì ta trả toàn có thể sử dụng thì tiếp tục để diễn đạt.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Either George or Robert……………to the meeting tonight.

A are coming B  is coming C have come D comes

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : ……………… next to lớn the beautiful girl over there at present?

A Your brother is sitting B Is your brother sitting
C Is your brother sit D Does your brother sit

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B. Is your brother sitting (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đây là một trong những câu hỏi, với công ty ngữ là “your brother” (ngôi trang bị 3 số ít khớp ứng với “he”) cần ta thực hiện “to be” là “is” đứng trước công ty ngữ. Động từ “sit” nhân đôi phụ âm “t” rồi cùng “-ing”.)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : Now she ………………… to her mother about her bad marks.

A is lieing
B lies C is lying
D lying

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án C. is lying (Giải thích: Ta thấy “now” là vệt hiệu nhận thấy thì bây giờ tiếp diễn. Với chủ ngữ là “she” đề nghị ta áp dụng “to be” là “is + lying”).


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

A  see B will see C  am seeing D have seen

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

50 bài bác tập trắc nghiệm về thì hiện tại tại xong

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về thì hiện nay tại hoàn thành có giải đáp và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
50 bài xích tập trắc nghiệm về thì vượt khứ 1-1

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về thì quá khứ đối kháng có lời giải và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
25 bài tập trắc nghiệm về thì quá khứ xong

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về thì thừa khứ chấm dứt có câu trả lời và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập trắc nghiệm về những thì tương lai

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về những thì Tương lai có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
50 bài tập trắc nghiệm về thì lúc này đơn

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về thì bây giờ đơn bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nationalchronicleliberia.com


gởi góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nationalchronicleliberia.com gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.