So sánh bằng (Equal Comparison) là 1 cấu trúc so sánh cơ bản trong giờ đồng hồ Anh mà bất cứ ai học tập và áp dụng tiếng Anh, dù để giao tiếp hay tham gia các bài thi như IELTS đều cần được nắm vững. Hãy thuộc The IELTS Workshop (TIW) tò mò những kiến thức và kỹ năng về đối chiếu bằng trong bài viết dưới đây. Chúng ta cũng nhớ rằng thực hành thêm ngơi nghỉ cuối bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng


Nội dung chính

1. đối chiếu bằng là gì?2. Các kết cấu so sánh bằng trong tiếng Anh3. Bài xích tập về đối chiếu bằng

1. đối chiếu bằng là gì?

1.1. Khái niệm

So sánh bằng (Equal comparison) là tấn công giá, đối chiếu, đối chiếu sự vật, vấn đề có cấp cho độ, đặc điểm ngang bởi với nhau, không có sự chênh lệch giữa chúng.

1.2. Giải pháp dùng

Bạn rất có thể dùng đối chiếu bằng để đối chiếu đặc điểm, tính chất của hai sự vật, vấn đề hoặc giữa các sự vật, vụ việc với nhau.

Ví dụ:

My hair is as long as my sister’s one. (Tóc của mình dài bởi tóc của chị ý gái tôi.)My mother is as tall as my father. (Mẹ tôi cao ngang bằng với ba tôi.)I vì as carefully as my friend. (Tôi làm cẩn thận giống như là bạn của tôi làm cho vậy.)

2. Các cấu tạo so sánh bằng trong tiếng Anh

2.1. Đối cùng với tính từ với trạng từ

– cấu tạo khẳng định của so sánh bằng đối với tính từ cùng trạng từ.


S + V + as + adj/adv + as + Noun/pronoun/ clause

Ví dụ:

Mary sings as well as my sister. (Mary hát hoặc như chị gái tôi.)They made a new production plan as carefully as I expected. (Họ đã làm một bạn dạng kế hoạch sản xuất cẩn trọng như tôi đã chờ đợi.)

– cấu trúc so sánh bằng ở dạng bao phủ định đối với tính từ với trạng từ.

S + V+ not as/so + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ:

It’s not as sunny as yesterday. (Trời ko nắng bằng ngày hôm qua).He didn’t pay as much tax this year as last year. (Anh ấy đóng thuế trong năm này không nhiều bởi năm trước).

– trong câu bao phủ định, fan ta rất có thể thay ‘as” bởi “so”. Cùng cần luôn luôn nhớ rằng, sau “as” sản phẩm hai sẽ nên là đại từ nhân xưng nhà ngữ, không hẳn là tân ngữ.

Ví dụ:

My sister speaks English as fluently as you do. (Em gái tôi nói tiếng Anh nhuần nhuyễn như chúng ta nói vậy)

2.2. Đối cùng với danh từ giờ Anh

– cấu tạo so sánh bằng trong giờ đồng hồ Anh đối với danh từ sống thể khẳng định.

S + V + the same + noun + as + N/pronoun

Ví dụ:

My house is as high as his —> My house is the same hight as his (Nhà của tôi tất cả cùng độ cao với nhà đất của anh ấy)My mom is as old as my English teacher —> My mom and my English teacher are the same age. (Mẹ tôi và thầy giáo tiếng Anh gồm cùng tuổi)

Ngoài ra, bạn có thể so sánh bởi với cấu tạo Similar khổng lồ (giống với).

Ví dụ:

His pen is similar to mine. (Bút của anh ấy giống với cây viết của tôi)

– lưu ý: Để diễn tả sự phủ định cho đặc thù không như là nhau của việc vật/sự việc, ta có thể sử dụng kết cấu với different from.


S + khổng lồ be + different from + noun/pronoun

Ví dụ:

England is different from the United Kingdom.

3. Bài tập về so sánh bằng

Bài 1. Viết lại câu đối chiếu bằng dựa theo nhắc nhở có sẵn

1. The red house is 50 years old. The green house is 50 years old. (is/old)

→ The red house__________ the green house.

2. Sam did not do well in the English test. Julia did better in the English test. (do/well)

→ Sam_____________Julia.

3. The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)

→ The impala______________ the cheetah.

4. The first exam was difficult. The second exam was difficult too. (was/difficult)

→ The first exam ______________ the second exam.

5. Roubaix is not very beautiful. Lyon is more beautiful. (is/beautiful)

→ Roubaix ________________ Lyon.

6. Tina is 1.60cms tall. Sarah is 1.60cms tall. (is/tall)

→ Tina ____________________ Sarah.

7. Italy is 35ºC in summer. Croatia is 35ºC in summer. (is/hot)

→ Italy_________________Croatia in summer.

8. Paul is not very patient. Claire is more patient. (is/patient)

→ Paul __________________Claire.

9. My dad’s face was red. A tomato is red. (was/red)

→ My dad’s face________________ a tomato.

10. Kevin talks very quietly. Tom talks more loudly. (talk/loudly)

→ Kevin___________________Tom.

Bài 2. Viết lại câu sử dụng cấu tạo so sánh bằng

a. Mary/ tall/ her brother._______________________________________________

b. A lemon/ not sweet/ an orange._______________________________________________

c. A donkey/ not big/ a horse._______________________________________________

d. This dress/ pretty/ that one._______________________________________________

e. The weather/ not cold/ yesterday._______________________________________________

ANSWERS


Bài 1.

1. The red house is as old as the green house.

2. Sam did not bởi as well as Julia.

3. The impala does not run as fast as the cheetah.

4. The first exam was as difficult as the second exam.

5. Roubaix is not as beautiful as Lyon.

6. John is as tall as Dave.

7. Italy is as hot as Croatia.

8. Paul is not as patient as Claire.

9. My dad’s face was as red as a tomato.

10. Kevin does not talk as loudly as Tom.

Bài 2.

a – Mary is as tall as her brother.

b – A lemon is not as sweet as an orange.

c – A donkey is not as big as a horse.

d – This dress is as pretty as that one.

e – The weather is not as cold as yesterday.

Với kiến thức tổng phù hợp ở trên, The IELTS Workshop hy vọng bạn sẽ nắm vững các cấu tạo của đối chiếu bằng trong giờ Anh . Sau thời điểm đã rứa chắc được cấu trúc, những dạng bạn hãy nhớ là thường xuyên làm bài bác tập để ghi nhớ lâu bền hơn nhé. 

Nếu nhiều người đang thấy học ngữ pháp “chán nản”, tìm hiểu thêm ngay khóa họcFreshman– vơi nhàng đoạt được kiến thức ngữ pháp trên The IELTS Workshop.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh
Bài tập những thì
Bài tập Động từ khuyết thiếu
Bài tập Câu điều kiện
Bài tập Câu bị động
Bài tập Câu tường thuật
Bài tập câu hỏi và Trợ đụng từ
Bài tập V-ing với To VBài tập Mạo từ
Bài tập Danh từ
Bài tập Đại từ
Bài tập Mệnh đề quan tiền hệ
Bài thói quen từ và Trạng từ
Bài tập Liên từ với Giới từ
Bài tập Giới từ
Tài liệu giờ đồng hồ Anh
100 bài xích tập so sánh bằng, không bởi có đáp án
Trang trước
Trang sau

Bài viết 100 bài xích tập đối chiếu bằng, không bằng có đáp án cụ thể giúp các bạn có thêm nguồn bài tập từ luyện để nắm rõ cách sử dụng so sánh bằng, không bằng từ đó giúp đỡ bạn học giỏi Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hơn.


100 bài xích tập so sánh bằng, không bằng có đáp án

Bài tập đối chiếu bằng, không bởi (phần 1)

Bài 1: Complete the sentences uing as .... As

1. I"m quite tall but you are taller.

I"m not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn"t ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don"t .............................. .

4. It"s still cold, but it was colder yesterday.

It isn"t ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don"t ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we"ve lived here longer.

Our neighbours haven"t ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I"m a lot more nervous.

I wasn"t ............................... .

Đáp án và Hướng dẫn:

2. My salary isn"t as high as yours.

3. You don"t know as much about cars as me. Or .... As I do.

4. It isn"t as cold as it was yesterday.

5. I don"t feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven"t lived here as long as us.

7. I wasn"t as nervous as I usually am .


Bài 2: Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger than he looks.

Richard isn"t as old as he looks.

2. I didn" spend as much money as you.

You spent more money than me ....... .

3. The station was nearer than I thought.

The station wasn"t ................. .

4. The meal didn"t cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less than I used to.

I don"t ............................ .

6. Karen"s hair isn"t as long as it used khổng lồ be.

Karen used lớn ...................... .

7. I know them better tha you do.

You don"t .......................... .

8. There are fewer people at this meeting than at the last one.

There aren"t ....................... .

Đáp án và Hướng dẫn:

3. The station wasn"t as far as I thought.

4. The meal cost less than I expected.

5. I don"t go out as much as I used to.

6. Karen used khổng lồ have longer hair.

7. You don"t know them as well as me.

8. There aren"t as many people at this morning as at the last one.

Bài 3: Complete the senteces using as ... As + the following:

bad comfortable fast long often

quietly soon well well-qualified

1. I"m sorry I"m late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .... I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay .... You like." I

4. I need the information quickly, so let me know .... Possible.

5. I lượt thích to keep fit, so I go swimming .... I can.

6. I didn"t want to wake anybody, so I came in .... I could.

In the following sentences use just as ... As:

7. I"m going khổng lồ sleep on the floor. It"s .... The bed.

8. Why did he get the job rather than me? I"m .... Him.

9. At first I thought he was nice, but really he"s .... Everybody else.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. As well as

3. As long as

4. As soon as

5. As often as

6. As quietly as

7. Just as comfortable as

8. Just as well–qualified as

9. Just as bad as


Bài 4: Write sentences using the same as ...

1. David and James are both 22 years old. David is the same age as James.

2. You and I both have dark brown hair. Your hair ....... .

3. I arrived at 10.25 & so did you. I ....... .

4. My birthday is 5 April. Tom"s birthday is 5 April too. My ....... .

Đáp án và Hướng dẫn:

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived at the same time as you.

4. My birthday is the same day as Tom"s.

Bài 5: Complete the sentences with than ... or as ...

1. I can"t reach as high as you. You are taller than me.

2. He doesn know much. I know more .... .

3. I don"t work particularly hard. Most people work as hard .... .

4. We were very surprised. Nobody was more surprised .... .

Xem thêm: Bài Tập Sở Hữu Cách - Quy Tắc Sử Dụng Và Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết

5. She"s not a very good player. I"m a better player .... .

6. They"ve been very lucky. I wish we were as lucky .... .

Đáp án và Hướng dẫn:

2. Than him/ than he does

3. As me/ as I do

4. Than us / than we were

5. Than her/ than she is

6. As them/ as they have been

Bài tập đối chiếu bằng, không bởi (phần 2)

Bài 1: Complete the sentences uing as .... As

1. I"m quite tall but you are taller.

I"m not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn"t ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don"t .............................. .

4. It"s still cold, but it was colder yesterday.

It isn"t ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don"t ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we"ve lived here longer.

Our neighbours haven"t ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I"m a lot more nervous.

I wasn"t ............................... .

Đáp án & Hướng dẫn:

2. My salary isn"t as high as yours.

3. You don"t know as much about cars as me. Or .... As I do.

4. It isn"t as cold as it was yesterday.

5. I don"t feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven"t lived here as long as us.

7. I wasn"t as nervous as I usually am .

Bài 2: Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger than he looks.

Richard isn"t as old as he looks.

2. I didn" spend as much money as you.

You spent more money than me ....... .

3. The station was nearer than I thought.

The station wasn"t ................. .

4. The meal didn"t cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less than I used to.

I don"t ............................ .

6. Karen"s hair isn"t as long as it used to lớn be.

Karen used to lớn ...................... .

7. I know them better tha you do.

You don"t .......................... .

8. There are fewer people at this meeting than at the last one.

There aren"t ....................... .

Đáp án và Hướng dẫn:

3. The station wasn"t as far as I thought.

4. The meal cost less than I expected.

5. I don"t go out as much as I used to.

6. Karen used khổng lồ have longer hair.

7. You don"t know them as well as me.

8. There aren"t as many people at this morning as at the last one.

Bài 3: Complete the senteces using as ... As + the following:

bad comfortable fast long often

quietly soon well well-qualified

1. I"m sorry I"m late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .... I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay .... You like." I

4. I need the information quickly, so let me know .... Possible.

5. I like to keep fit, so I go swimming .... I can.

6. I didn"t want khổng lồ wake anybody, so I came in .... I could.

In the following sentences use just as ... As:

7. I"m going lớn sleep on the floor. It"s .... The bed.

8. Why did he get the job rather than me? I"m .... Him.

9. At first I thought he was nice, but really he"s .... Everybody else.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. As well as

3. As long as

4. As soon as

5. As often as

6. As quietly as

7. Just as comfortable as

8. Just as well–qualified as

9. Just as bad as

Bài 4: Write sentences using the same as ...

1. David & James are both 22 years old. David is the same age as James.

2. You and I both have dark brown hair. Your hair ....... .

3. I arrived at 10.25 & so did you. I ....... .

4. My birthday is 5 April. Tom"s birthday is 5 April too. My ....... .

Đáp án và Hướng dẫn:

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived at the same time as you.

4. My birthday is the same day as Tom"s.

Bài 5: Complete the sentences with than ... or as ...

1. I can"t reach as high as you. You are taller than me.

2. He doesn know much. I know more .... .

3. I don"t work particularly hard. Most people work as hard .... .

4. We were very surprised. Nobody was more surprised .... .

5. She"s not a very good player. I"m a better player .... .

6. They"ve been very lucky. I wish we were as lucky .... .

Đáp án & Hướng dẫn:

2. Than him/ than he does

3. As me/ as I do

4. Than us / than we were

5. Than her/ than she is

6. As them/ as they have been

Ngữ pháp so sánh bằng, ko bằng

Với so sánh bằng, bọn họ sử dụng cấu trúc:

as + tính trường đoản cú + as

Với so sánh không bằng, họ sử dụng cấu trúc

not as/not so + tính từ bỏ + as

Ví dụ:

A boy of sixteen is often as tall as his/other.

He was as trắng as a sheet.

Manslaughter is not as/so bad as murder

Your coffee is not as/so good as the coffee my mother makes.

So sánh rộng trong giờ đồng hồ Anh

Với đối chiếu hơn, họ sử dụng than theo cấu trúc:

so sánh hơn của tính từ bỏ + than

The new tower blocks are much higher than the old buildings.

He makes/ewer mistakes than you (do).

He is stronger than I expected = I didn"t expect him khổng lồ be so strong.

If was more expensive than I thought = I didn"t think it would be so expensive

Trong giờ đồng hồ Anh thông tục, khi than được vứt qua, chúng ta cũng có thể sử dụng dạng đối chiếu nhất thế cho đối chiếu hơn. Chẳng hạn khi chỉ so sánh hai đối tượng người dùng nào kia (chẳng hạn như hai phương pháp để kết thúc một các bước nào đó), chúng ta có thể sử dụng:

This is the best way ...

So sánh tốt nhất trong giờ Anh

Để đối chiếu ba hay các người/sự vật, chúng ta sử dụng đối chiếu nhất bao gồm cấu trúc:

the + so sánh nhất của tính từ bỏ + (danh từ/of + danh từ)

Ghi chú: Phần xuất hiện thêm trong vết ngoặc đối chọi là tùy ý, nghĩa là tất cả cũng được, không tồn tại cũng được.

This is the oldest theatre in London.

The youngest of the family was the most successful.

Đặc biệt, cách sử dụng này cực kỳ hay xuất hiện thêm trong các mệnh đề quan tiền hệ.

It/This is the best beer (that) I have ever drunk.

It/This was the worst film (that) he had ever seen.

He is the kindest man (that) I have ever met.

It was the most worrying day (that) he had ever spent

Bạn ghi đừng quên nên thực hiện ever ở đây và tránh việc sử dụng never. Mặc dù nhiên, để diễn tả ý nghĩa như trên với trong một câu mang tính chất so sánh, chúng ta có thể sử dụng never như sau:

I have never drunk better beer.

I have never met a kinder man.

He had never spent a more worrying day.

Ghi chú: cấu trúc most + tính từ mà không tồn tại THE bao gồm cùng ý nghĩa sâu sắc với very.

You are most kind = You are very kind.

Với tính tự most, khi với nghĩa là very, được sử dụng chủ yếu với các tính từ tất cả hai hoặc các âm tiết

Ví dụ cho những tính từ này là:

annoying, apologetic, disobedient, encouraging, exciting, helpful, important, misleading

Mẫu câu: the + đối chiếu hơn … the + so sánh hơn

HOUSE AGENT: bởi vì you want a big house?

ANN: Yes, the bigger the better.

TOM: But the smaller it is, the less it will cost us to lớn heat

Mẫu câu: so sánh hơn + và + so sánh hơn

The weather is getting colder và colder.

He became less và less interested.

Cách so sánh các hành vi bởi thực hiện danh động từ/động từ nguyên thể

Riding a horse is not as easy as riding a motor cycle.

It is nicer/more fun to go with someone than lớn go alone

Cách đối chiếu bởi sử dụng lượt thích (giới từ) cùng alike

Tom is very lượt thích Bill.

Bill và Tom are very alike.

He keeps the central heating full on.

It"s lượt thích living in the tropics

Cách so sánh bởi sử dụng like và as

Về mặt lý thuyết, like chỉ được áp dụng với danh từ, đại tự hoặc danh hễ từ:

He swims like a fish.

You look like a ghost.

Be like Peter/him: go jogging.

The windows were all barred.

It was like being in prison.

Liên tự as được thực hiện khi gồm một Finite Verb (gọi là Động từ giới hạn hay đụng từ với thì -- phần lý giải bên dưới) trong câu:

Do as Peter does: go jogging.

Why don"t you cycle to work as we do?

Nhưng trong tiếng Anh thông tục, like hay được thực hiện thay thể mang lại as vào câu:

Cycle lớn work lượt thích we do.

So sánh với cấu trúc like + danh từ cùng as + danh từ

He worked lượt thích a slave, (very hard indeed)

He worked as a slave. (He was a slave.)

She used her umbrella as a weapon. (She struck him with it.)

Finite Verb với Non-finite Verb trong tiếng Anh

Đúng ra phần này mình sẽ trình bày trong chương về Phân các loại động từ, mà lại để luôn tiện cho chúng ta theo dõi chương này, mình vẫn trình bày luôn tại đây.

Finite Verb (động từ số lượng giới hạn hay rượu cồn từ với thì): là đụng từ hòa hợp với chủ ngữ về ngôi và số, thông thường bằng cách biến thay đổi phần đuôi của đụng từ.

Non-finite Verb (động từ không giới hạn hay rượu cồn từ không với thì): là rượu cồn từ không phát triển thành đổi bề ngoài dù nhà ngữ của chính nó ở số ít giỏi số nhiều, sinh sống thì hiện tại hay quá khứ.

Ví dụ:

She SEES him running in the garden.

Trong đó:

sees là hễ từ giới hạn

running là động từ không giới hạn

Sở dĩ sees được điện thoại tư vấn là đụng từ số lượng giới hạn vì sees biến đổi theo công ty ngữ (she) của nó. Có nghĩa là nếu công ty ngữ biến thành They thì đụng từ sẽ biến thành see. Không tính ra, ngơi nghỉ quá khứ, see sẽ trở thành saw. Ngược lại động từ bỏ running không chuyển đổi dù nhà ngữ của nó he/she nghỉ ngơi số ít giỏi số các you/they, dù thời hạn ở lúc này hay quá khứ.